Prosema

Contact

Wie zijn wij

Prosema®  
Bisonstraat 171 
4817 LX  Breda

 • Telefoon 076-8880582 / 06-38175937
 • Website https:/www.prosema.nl
 • Zodra het nieuwe BTW identificatienummer bekend is vermelden wij dit op onze website. 
 • Bankrelatie ING NL48 INGB 0006 2785 48 
 • Kamer van Koophandel 20128889

Wanneer u vragen heeft betreffende onze dienstverlening, verzoeken wij u om  te bellen,  of een e-mailbericht te sturen (info@prosema.nl). Wij geven u zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag.  

Privacy- en Cookie statement

Wij plaatsen geen Cookies, wel wordt bij het verwerken van gegevens gebruik gemaakt van  Google Analytics.

 • Het is niet mogelijk een contactformulier in te vullen via onze website.
 • Het is niet mogelijk een account aan te maken via onze website.
 • Het is niet mogelijk/toegestaan om onderdelen of teksten van onze website te downloaden.
 • Het is niet mogelijk via onze website aankopen te doen of  te betalen.
 • Wij versturen geen nieuwsbrieven, noch ongevraagde aanbiedingen of voorstellen.
 • Wij verzamelen noch registreren persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Analytische cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, meten wij met behulp van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Wij gebruiken Google Analytics om de website te analyseren. De door de Google Analytics gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar de Verenigde Staten. Ook slaat Google de informatie hier op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapportages over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Security Logs

Het IP adress van websitepagina bezoekers, gebruikers ID, en gebruikersnamen die een illegale hackpoging of inlogpoging doen worden geregistreerd in een logboek en gecontroleerd op verdachte up- of downloads ter bescherming van onze website. Wanneer er sprake is van illegale pogingen om (proberen) in te loggen, verdachte URL veranderingen en dergelijke worden deze gegevens gedeeld met Securi Security ter bescherming van een veiligig internetgebruik. Deze informatie wordt gedurende 7 dagen bewaard.

Met wie wij uw data delen 

De gegevens die wij van u ontvangen,  telefonisch of per e-mail, zullen wij nimmer aan derden beschikbaar stellen (tenzij enig wet ons hiertoe verplicht), noch zullen wij deze gegevens verkopen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te kunnen beantwoorden, of om u te kunnen voorzien van een gepaste aanbieding (offerte) op uw verzoek, of om de opdracht te kunnen uitvoeren. Daarnaast zullen wij uw data alleen delen met de belastingdienst indien dit strikt noodakelijk is tengevolge van de belastingwetgeving, wanneer wij een opdracht voor u hebben uitgevoerd.

Hoelang wij uw data bewaren

Klant- c.q. Bedrijfsaankoopgegevens en facturen bewaren wij gedurende 10 jaren.
Rapportages die wij in uw opdracht hebben gemaakt, blijven maximaal 1 maand op onze beveiligde servers bewaard.
Hierna worden deze rapportages verwijderd en zijn niet meer opvraagbaar.

U heeft het recht op inzage, wijzigingen, verwijderen of u te verzetten dat uw gegevens zijn- of worden opgenomen in onze bestanden, tenzij dit noodzakelijk is om de opdracht te kunnen uitvoeren en te kunnen voldoen aan o.a. (belasting)wetgeving.

Contactinformatie

In het geval van privacy specifieke gevallen kunt u contact opnemen met ons. U kunt ons bereiken via de bovenaan dit formulier aangegeven telefoonnummer(s) of e-mailadres.
Indien u het niet eens bent met bovenstaande, kunt u een klacht indienen bij onze organisatie  of bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Wij willen met dit statement voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en relevante Europese Wetgeving.

Home