Prosema

Trainingen

De trainingen en opleidingen die Prosema®, verzorgt zijn rechtstreeks gericht op gedrag, inzicht, bewustwording en ontwikkeling.

Onze trainingen kenmerken zich doordat de verschillende theoretische onderbouwingen door de trainer worden ingezet als middel en niet als doel op zich.
Dit impliceert dat de deelnemers veel meer vanuit hun ervaring en beleving inzicht krijgen.
Hierdoor komt de deelnemer in beweging en tot ontwikkeling.
Onderliggende doelstelling bij de uitvoering van de trainingen is dat de deelnemer de aangeleerde vaardigheden bewust gaat toepassen.

De meeste trainingen die wij verzorgen kunnen deels worden uitgevoerd met ondersteuning van een trainingsacteur.
Tijdens de situaties, die door de acteur worden nagebootst uit de praktijk, kunnen de deelnemers aan de trainingen hun persoonlijke vaardigheden verder ontwikkelen.

Ieder rollenspel wordt door trainer en acteur op praktische wijze geëvalueerd met de deelnemer.

Daarnaast heeft de deelnemer door deze wijze van evalueren de gelegenheid om het rollenspel nogmaals uit te voeren en de vaardigheden die noodzakelijk zijn opnieuw te beoefenen.

Onze trainingen worden met 21% btw belast en aangeboden via bedrijven en organisaties die onze trainingen inkopen voor hun medewerkers.

Wij hanteren geen inschrijfsysteem voor “open inschrijvingen”.

 

Home