Prosema

Kader training winkeldiefstalpreventie


Doelgroep

Winkelmanagers, kaderleden zoals assistent winkelmanagers (al dan niet in opleiding), afdelingschefs en de winkelpreventie coach.  Ook ondernemers uit de horeca, zoals cafés,  hotels, restaurants en vakantieparken ontvangen wij graag in deze trainingen.

Doel van de training

De deelnemers nog meer inzicht te geven bij het ontnemen van de gelegenheid en het ontmoedigen van crimineel of ongewenst gedrag in de winkel. Daarnaast effectief en vooral veilig te kunnen reageren (Repressie)

Na afloop van de training zijn de deelnemers in staat om criminele derving terug te dringen door consequent veiligheidsmaatregelen en procedures toe te passen en op een actieve en preventieve klantgerichte manier te reageren op “aandacht vragend gedrag”.

Inhoud van de training

De onderwerpen overvalpreventie, diefstalpreventie en omgaan met agressie worden behandeld.

Tevens gaat de trainer in op het thema interne diefstal (fraude) en wordt de noodzakelijke samenhang van beveiligingsmaatregelen (OBE) toegelicht.

Op een interactieve wijze (onderwijsleergesprek), ondersteund door een PowerPoint presentatie, wordt ingegaan op de risico’s, het ontstaan van de gelegenheid en de preventiemaatregelen die genomen kunnen worden en wat het effect daarvan is.

Ook de wettelijke kaders met betrekking tot het aanhouden van een verdachte van een strafbaar feit wordt besproken.

Tijdens de training wordt een acteur/actrice ingezet, zodat de deelnemers direct en intensief kunnen oefenen en ervaren wat het effect is van hun inzet.

 • Gewenst gedrag bij een overval (RAAK).
 • Preventieve maatregelen.
 • Effectief omgaan met lastige reacties van klanten.
 • Reageren op aandacht vragend gedrag.
 • Uitleg begrippen : o.a. huisvredebreuk, bedreiging, diefstal, aanhouden, verdachte, heterdaad, in beslag nemen.
 • Interne diefstal (verduistering in dienstbetrekking).
 • Praktijksimulatie met een acteur/actrice

Duur van de training

De training duurt 2 aaneengesloten dagdelen.

Bijzonderheden

 • De training wordt uitsluitend “incompany” aangeboden.
 • Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers per training.
 • De training wordt bij u in uw bedrijf of opleidingslocatie uitgevoerd.
 • Inzet trainingsacteur gedurende 1 dagdeel.
 • Bij deze training wordt geen praktijksimulatie gedaan met betrekking tot overvallen.
 • Uw investering voor deze training vertellen wij u graag na een persoonlijk gesprek of offerte-aanvraag die uiteraard kosteloos en vrijblijvend wordt opgemaakt.

Investering 

Uw investering vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek en vrijblijvende offerte aanvraag.

 

Home