Prosema

Workshop integriteit

Prosema® heeft voor u de workshop “integriteit” oftewel: wat is de gewenste bedrijfscultuur en wat niet?
Een sluipend proces dat al jaren woekert, waarbij de normen en waarden steeds minder duidelijk worden.

Afwijkend gedrag wordt opeens als normaal gedrag ervaren omdat dit vaak al jaren voortduurt.
Plagen wordt persten, het schouderklopje wordt een tik op de billen, (seksuele) discriminatie, machtsmisbruik door de leidinggevende, aannemen van steekpenningen, onnodig ziek melden, geweld op de werkvoer, agenda manipulatie, werken bij de concurrent in werktijd, bedrijfsmiddelen privé gebruiken, et cetera.

Wanneer medewerkers elkaar niet durven aan te spreken op het gedrag, dan is de ideale voedingsbodem ontstaan voor normafwijkend gedrag.

Ongewenst gedrag kan voor enorme kosten zorgen (derving) voor de werkgever.

Doelgroep

De workshop richt zich op alle medewerkers.

Doel van de workshop

Het doel van deze workshop is medewerkers bewust maken van ongewenste gedrag en het belang van elkaar durven aan te spreken.

Duur van de workshop

Ongeveer 2x een sessie van ongeveer 1 uur.

Inhoud van de workshop

In eerste aanzet wordt duidelijk gemaakt waar de scheiding ligt tussen gewenst gedrag en ongewenst gedrag.
Daarna wordt ingegaan bij het nadrukkelijk benoemen van het afwijkend gedrag en de dillema’s die in de organisatie kunnen- of zijn ontstaan (Normvervaging).
Door het bewust maken van de gevolgen voor medewerkers en de mogelijke gevolgen voor de werkgever, willen we bereiken dat medewerkers de vicieuze cirkel doorbreken en de gewenste bedrijfscultuur- en gedrag zich weer eigen maken.

De workshop behandelt o.a. de volgende integriteit thema’s:

  • Wat is de gewenste bedrijfscultuur?
  • Wie bepaalt of jij integer bent?
  • Dillema’s.
  • Gevolgen voor werknemer en werkgever.

De deelnemers krijgen als afsluiting van deze eerste sessie een huiswerkopdracht mee.
Ze moeten een opdracht uitwerken waarbij ze de afdeling of taak waar ze verantwoordelijk voor zijn,  te schouwen op verleiding en mogelijkheid tot afwijkend gedrag.
Vervolgens geven zij aan op welke wijze ze in het verleden hiermee zijn  geconfronteerd en hiermee zijn omgegaan en op welke wijze ze dit risico weg te kunnen nemen.

Bij aanvang van de tweede  sessie, die bij voorkeur enkele weken later wordt georganiseerd, wordt de huiswerkopdracht plenair besproken.
Hierna worden de deelnemers getoetst op hun parate kennis van de huisregels en de code of conduct van de organisatie waarvoor zij werken.
Door deze werkwijze kunnen de deelnemers ook inzien waarom er regels zijn en wat het nut daarvan is.

Bijzonderheden

  • Minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.
  • De investering vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek en in onze vrijblijvende offerte.
  • Betreffende opdrachtgever zorgt voor een geschikte ruimte met een beamer en projectiescherm.
  • Uitsluitend incompany waardoor maatwerk mogelijk is.

Investering 

Uw investering vertellen wij u graag in een persoonlijk gesprek en vrijblijvende offerte aanvraag.

Home